WGBO – Apotheek Medisch Centrum Schiebroek – info@apotheekmcs.nl

WGBO

Per 1 juli 2007 zijn de nieuwe Geneesmiddelenwet en een wetswijziging van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Door de wijziging zijn de regelingen met betrekking tot de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (GBO) nu ook van toepassing voor de openbare apotheker. Deze wet bepaalt aan welke eisen een apotheek moet voldoen en welke rechten en plichten dat voor u als patiënt met zich meebrengt.