Terugroepactie METFORMINE – Apotheek Medisch Centrum Schiebroek – info@apotheekmcs.nl

Terug naar overzicht

Terugroepactie METFORMINE

Op 25 november 2020 is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten tot een terugroepactie van het medicijn metformine. In sommige partijen is een stof aangetroffen die er niet in hoort: NDMA. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend.

Om welke producten gaat de terugroepactie?
De terugroepactie gaat alléén over metformine van de merken Teva, Centrafarm en Consilient Health (Glucient SR). Niet alle partijen van deze drie fabrikanten zijn vervuild. Het kan zijn dat u metformine van een veilige partij hebt gehad. Wij kunnen dat in de apotheek voor u controleren. U kunt dat ook zelf doen met behulp van de lijst met batchnummers en het batchnummer op de verpakking.

Gebruikt u metformine?
Alle gebruikers van metformine van de merken Teva, Centrafarm en Consilient Health (Glucient SR) worden door de apotheek geïnformeerd. We controleren dan of er een vervuilde partij bij zit. Gebruikt u metformine van een andere fabrikant? Dan kunt u dat veilig blijven gebruiken. Stop in ieder geval niet zonder overleg met metformine: dat kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Hoe groot is het risico op kanker?
Patiënten die metformine hebben gebruikt met NDMA boven de limiet lopen geen acuut risico. De kans dat iemand altijd vervuilde batches heeft geslikt is klein. Daarnaast is de limiet voor NDMA in medicijnen streng; wanneer 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale dosering van een medicijn gebruiken, waar dagelijks de maximaal toegestane hoeveelheid van de onzuiverheid in zit, dan zal van deze 100.000 mensen mogelijk 1 persoon extra ergens in zijn of haar leven een vorm van kanker krijgen. Het aanvullende risico als gevolg van de overschrijding van de limiet in de gevonden batches, vinden IGJ en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beperkt. Maar omdat de vervuiling boven de limiet is worden de genoemde medicijnen teruggeroepen.

Meer informatie
Voor vragen over deze terugroepactie kunt u contact opnemen met de apotheek middels een e-consult via MijnGezondheid.net of via telefoonnummer 010-418 3538
(ma t/m vr 08.00-17.30 uur). Daarnaast heeft de IGJ een nieuwsbericht over deze terugroepactie. Op die website kunt u ook zelf het batchnummer controleren.

Publicatiedatum: 25-11-2020